درباره ما

درباره پوشاک الیاف طبیعی یاس بیشتر بدانید

 

الیاف طبیعی یاس مجموعه ای در کلاس طبیعت برای بانوانی که به یک زمین سبز می اندیشند. سرآغاز داستان ما از سال ۱۳۹۱ با احترام به طبیعت آغاز شد. آغازی فاخر با نیم نگاهی به صنعت مد و پوشاک جهان که کوله باری از تجربه را با خود به ارمغان آورد. دستچینی از تنوع پوشاک به لطافت بانوان ایران زمین و اینک در آستانه جهشی به وسعت کشور، با انسان هایی هم آرمان سفری خواهیم داشت تا بی نهایت در کنارتان؛ چرا که بانوان خود فراتر از زمین و زمان است.
من چه سبزم امروز…